Sivua muokattu: 30.09.2008 klo 13:41
<- Edellinen sivu
 

Alueen Oravapolkuviesti Hyvinkäällä 18.8.2004

Kilpailuohjeet

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan SSL:n sääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita. Kilpailuohjeet jaetaan kilpailumateriaalin yhteydessä, minkä lisäksi ne ovat nähtävillä tulos/ilmoitustaululla. 

Toimihenkilöt

Kilpailunjohtaja Kaisa Friman 
Ratamestariryhmän johtaja Pia Vähänen 
Ratamestari Jari Fröblom
Kilpailunvalvoja Arto Niemi, RR
Tuomarineuvoston pj Pasi Aaltonen, TVV
Tuomarineuvoston jäsen Pirjo Iivonen, RiSu 
Tuomarineuvoston jäsen Kristiina Mäkinen, MU
Lähtö/vaihto Ari Kattainen 
Maali Petri Palmunen
Tulospalvelu Sami Friman 
Kilpailukeskustoiminnot Jukka Niinimäki
Pysäköinti ja liikenne Tapio Tukiainen
Kuulutus Sami Vähänen ja Tapani Partanen
Info Mia Borgenström
Ravintola Ritva Jakoaho
Ensiapu Mirva Saari-Hölttä
Tiedottaja Kaisa Friman 041-5452952 kaisa.friman@pp.inet.fi 

Seuran kilpailumateriaali

Seurapussit jaetaan seuroittain infosta. Seurapussista löytyy kilpailunumerot, hakaneulat, emit-tarkistuslipukkeet, kilpailuohjeet ja lähtöluettelo sekä etukäteen varatut emit-lainakortit.

Maasto

Kilpailumaasto on helppokulkuista kaupungin ulkoilualuetta. Alueella on runsaasti polkuja. Korkeuserot on melko pienet. Kilpailualue rajautuu lännessä rautatiehen, jonka käyttö (myös penkalla juoksu) on ehdottomasti kielletty. Idässä kilpailumaasto rajoittuu asutukseen. Talojen pihoille meno on myös kielletty, kts. Kielletyt alueet. Pisimmät radat ylittävät yhden autotien. Ylityspaikoilla on valvonta ja toisen ylityspaikan jälkeen kilpailijoiden on jonkin matkaa kuljettava viitoitusta pitkin.

Kaikkien ratojen ykkösrastien tuntumassa on aukkokuvauksella merkitty vanha hakkuu, jolla ajankohdasta johtuen kasvaa korkeata heinää. Alue on hyvin hidaskulkuinen

Kilpailukartta

Tulostekartta, 08/2004, 6-värinen, käyräväli 5 m, koko A4. A-sarjassa mittakaava 1:5000, B- ja C-sarjoissa 1:10000. Kartta on muovikotelossa. Rastimääritteet on painettu karttaan. Mallikartat ovat nähtävillä vaihtoalueella. B- ja C-sarjan suunnistajille on nähtävillä kartta, johon on merkitty K-piste. A-sarjalaisia varten on vaihtoalueella nähtävillä RR- ja TR-radat, joiden luona palvelee myös järjestävän seuran opastaja.

Karttojen palautus

Karttojen palautuksesta ilmoitetaan kuulutuksella. Kartat palautetaan joukkuenumeroita ja hakaneuloja vastaan infossa.

Sarjat, ratapituudet ja lähtöajat

A-sarja: klo 18.05
1. osuus H/D 12 TR 2,2 km
2. osuus H/D 10 RR 2,2 km
3. osuus H/D 10 RR 2,2 km

B-sarja: klo 18.00
1. osuus H/D 14 2,8 km 
2. osuus H/D 12 2,1 km
3. osuus H/D 14 2,8 km

C-sarja: klo 18.00
1. osuus H/D 16 3,6 km
2. osuus H/D 16 3,6 km
3. osuus H/D 16 3,6 km

A- ja B-sarjojen matkat sisältävät viitoitusta 300m, C-sarjan radoista on viitoitusta 425 m. 
B- ja C-sarjojen osuuksilla on hajontaa. 
Kaikki radat käyvät yleisörastilla kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Samassa rastipisteessä on kaksi eri rastilippua ja leimasinta (toisessa numerokoodi ja toisessa RR-koodi). Yleisörastilla on järjestävän seuran opastaja ohjaamassa tarvittaessa. Yleisö kulkee yleisörastille noudattaen järjestäjän viitoituksia.

Lähtöluettelo

Joukkueiden numerointi ja juoksujärjestykset emit-numeroineen löytyvät lähtöluettelosta. Lähtöluettelo löytyy seurapussista sekä tulos-/ilmoitustaululta. Tarkistakaa emit-numerot ja ilmoittakaa muutoksista välittömästi infoon.

Wc, pukeutuminen ja pesu

Wc:t sekä pukeutumis- ja pesutilat sijaitsevat sisällä koulurakennuksessa. 

Jätehuolto

Jätesäkkejä on sijoitettu eri puolille kilpailukeskusta. Ravintolan yhteydessä on Hyvinkään kaupungin jätehuoltomääräysten mukainen lajittelupiste, josta löytyy omat astiat kuivajätteelle, biojätteelle, lasille ja metallille.Lajittelupisteessä on selkeät opaskyltit. Maalin yhteydessä on oma jäteastia tyhjiä pillimehupurkkeja varten. Purkit toimitetaan kilpailun jälkeen kartongin keräyspisteeseen ja edelleen hyötykäyttöön. 

Huolehdi omalta osaltasi kilpailukeskuksen siisteydestä!

Mallirasti

Mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa. Rasteja on maastossa lähekkäin – muista tarkistaa koodi!

Kilpailunumerot

Kaikki kilpailijat käyttävät rintanumeroita, jotka jaetaan seurapusseissa. Numero on kiinnitettävä selkeästi paidan rintamukseen.
Kilpailunumeroita käytetään seuraavasti:
1-osuuus: valkoinen pohja
2-osuus: sininen pohja
3-osuus: keltainen pohja

Numerot ja hakaneulat palautetaan infoon karttoja noudettaessa.

Kielletyt alueet

Lajisääntöjen mukaan kilpailija ei saa käyttää kulkureittinään karttaan merkittyjä pihamaita eikä rautatietä. Lisäksi kilpailualueelta löytyy muutama pieni pihamaiden läheisyydessä sijaitseva kielletty alue, jotka on merkitty punaisella pystyviivoituksella karttaan. Osa näistä on merkitty myös maastoon.

Leimausjärjestelmä ja Emit-kortit

Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Kaikki kilpailijat tarkastavat lähtöluettelosta oman emit-korttinsa numeron. Emit-numeron korjaus on ilmoitettava kilpailukeskuksen infoon klo 17.30 mennessä. Jokaisesta kilpailupaikalla tehdystä korjauksesta peritään 2 €. Muun kilpailumateriaalin yhteydessä jaettaviin tyhjiin emit-tarkastuslipukkeisiin kirjoitetaan emit-kortin numero, joukkueen numero ja osuus.

Joukkueella pitää olla kolme Emit-korttia, eikä eri joukkueissa saa käyttää samaa Emit-korttia.

Kilpailijan, jolle ei ole ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettu emit-numeroa, tulee vuokrata emit-kortti. Kortin vuokra on 4 €. Ilmoittautumisen yhteydessä varatut vuokrakortit jaetaan seuroittain kilpailumateriaalin yhteydessä. Vuokratut emit-kortit palautetaan kilpailun jälkeen infoon. Palauttamatta jätetystä kortista peritään 50 €. 

Joukkueiden juoksujärjestys

Joukkueiden juoksujärjestykset emit-numeroineen on annettu viimeistään ti 17.8. Mahdolliset muutokset on jätettävä kilpailukeskuksen infoon klo 17.30 mennessä.

Lähtö, vaihdot ja maali

Ensimmäisen osuuden suunnistajat saapuvat nollaamaan ja tarkistuttamaan emit-korttinsa 
klo 17.30 lähtien ja siirtyvät samalla lähtöalueelle. B- ja C-sarjan joukkueiden aloittajat kutsutaan kartoille klo 17.50 ja lähtö tapahtuu kuulutuksen komennoin klo 18.00. A-sarjan joukkueiden aloittajat siirtyvät välittömästi tämän jälkeen kartoille ja A-sarjan lähtö tapahtuu klo 18.05. Lähdöstä on 100 m:n viitoitus K-pisteelle, jonka kautta kaikkien kilpailijoiden on kuljettava.
2. ja 3. osuuksien kilpailijat saapuvat nollaamaan emit-korttinsa hyvissä ajoin ennen joukkueensa vaihtoa ja siirtyvät sen jälkeen verryttelyalueelle.

Maastosta tuleva kilpailija luovuttaa maalileimauksen jälkeen karttansa maalissa toimitsijalle ja jatkaa karttatelineelle, josta ottaa omalla rintanumerollaan varustetun seuraavan osuuden kartan ja vie sen vaihtopuomin takana odottavalle seuraavan osuuden viestinviejälle. Tämän jälkeen kilpailija siirtyy emit-kortin tarkistukseen.

Karttatelineestä väärän kartan ottanut joukkue hylätään. Jos joukkueen kartta on otettu telineestä, joukkue saa varakartan vaihdon toimitsijalta.

Maaliin tulevat kilpailijat suorittavat maalileimauksen välittömästi maalilinjan jälkeen ja siirtyvät tästä suoraan emit-tarkistukseen. Joukkueen sijoitus määräytyy maalilinjan ylitysjärjestyksen mukaisesti.

Vaihdon malliesitys

Ennen viestin alkua esitetään mallisuoritus vaihdosta. Seuraa kuulutusta.

Yhteislähtö

Mahdollisesta vaihdon sulkemisesta ja yhteislähdöstä ilmoitetaan kuulutuksella.

Keskeyttäneet

Keskeyttäneet joukkueet tulevat normaalisti vaihdon ja maalin kautta.

Ensiapu

Ensiapupiste sijatsee vaihdon tuntumassa.

Rastireitin (RR) ja tukireitin (TR) erillisohjeet

Rastireitti on merkitty maastoon yhtenäisellä keltaisella nauhalla. Rasteilla on tunnukset RR1, RR2 jne. Rastireitin viimeinen rasti on eri paikassa kuin muiden sarjojen. 
Rastireittiläisiä palvelee K-pisteessä opastaja, joka tarvittaessa avustaa kartan suuntaamisessa ja
muissa ongelmissa. Myös yleisörastilla on järjestävän seuran opastaja, jolta saa apua tarvittaessa. Huoltajilla on lisäksi mahdollisuus neuvoa lähtevää kilpailijaa kartan saannin jälkeen järjestäjän erikseen osoittamalla paikalla.

Tukireitin rastimääritteet ovat kiinnitettynä karttaan.
Tukireitin rasteilla on normaalit numerotunnukset. Tukireitin viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin.

Palkintojen jako

Palkintojen jaosta ilmoitetaan tulosten selvittyä kuulutuksella. Lisäksi kaikki palkitaan maalissa. Kaikkien osanottajien kesken arvotaan kaksi vapaalippua Linnanmäelle (liput voidaan vaihtaa kahteen laiterannekkeeseen ja ne ovat voimassa kauden 2004 loppuun asti).

ONNEA JA MENESTYSTÄ KAIKILLE KILPAILUUN!

Hyvinkään Rasti ry